Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Thới

Xã Đông Thới , Cái Nước